• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Algemeen

Championhelmets.com (Kamer van Koophandel 65547322), hierna te noemen Champion Helmets, verleent u hierbij toegang tot www.championhelmets.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Champion Helmets behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Champion Helmets spant zich in om de inhoud van www.championhelmets.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.championhelmets.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Champion Helmets.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Champion Helmets. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Champion Helmets, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen